Билтен

Gostronic

Youth Empowerment Platform

Опис Duke marrë parasysh mungesën e interesimit të rinisë në studimin dhe zhvillimin e inxhinierisë, programimit dhe teknologjisë, ne vendosëm që të implementojmë një projekt i cili do të mundohet të risë motivimin tek këto fusha. Projekti do fokusohet në nxitjen e interesimit në veçanti tek komuniteti i romëve, nxënës të shkollave fillore në klasën e 9-të të studimit. Duke marrë parasysh ndjeshmërinë e çështjes në fjalë, ne do të formojmë një grup i cili ka së paku 40% romë, përderisa përqindja tjetër do mund të mbushet nga nxënës shqiptarë, maqedonas apo turq. Ky veprim do të ndihmojë në integrimin e romëve me kombet e tjera dhe largimin e ndjenjës së izolimit apo margjinalizimit.
Projekti do të ketë 3 faza. Në fazën e parë do të kemi prezantim të disa punimeve të nxënësve të shkollave të mesme, të përpunuara me Arduino. Pastaj do ketë trajnim për përdorimin e Arduinove dhe senzorëve të ndryshëm. Nxënësit do të mund të eksperimentojnë me Arduinot dhe të mësojnë hapat e para të programimit të tyre. Faza e fundit do të përdoret për të diskutuar rreth aplikacioneve dhe pajisjeve elektronike të ndryshme të cilat mund të krijohen, dhe do të marrim idetë e nxënësve rreth kësaj.Location

Возрасна група 13 - 15

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 12.10.2019    14:00 - 17:00

Адреса Major Cede Filiposki 158
1230 Gostivar

Максимален број учесници 30 Настанот е целосно резервиран.
Награда на Meet and Code Diversity (Разновидност)

Контакт Youth Empowerment Platform Веб-страница: www.yep.mk
Имејл на лицето за контакт: yepmk2015@gmail.com

Споделување на социјални медиуми