Билтен

Girlstronic

Youth Empowerment Platform

Опис Një ndër barrierat më të mëdha kulturore dhe botërore është kyçja e vajzave në studimin dhe zhvillimin e inxhinierisë, programimit dhe teknologjisë.
Projekti do fokusohet në nxitjen e interesimit të vajzave, nxënëse të shkollës së mesme Medreseja Isa Beu në Gostivar. Kjo shkollë përveç lëndëve fetare ka edhe lëndë shkencore, por nuk ka aspak të bëjë me inxhinierinë apo programimin. Lënda e informatikës ju mëson vetëm përdorimin e kompjuterit dhe me këtë ato margjinalizohen duke mos patur mundësi të mendojnë për këto drejtimet e tjera.
Projekti do të ketë 3 faza. Në fazën e parë do të kemi prezantim të disa punimeve të nxënësve të shkollave të mesme, të përpunuara me Arduino. Pastaj do ketë trajnim për përdorimin e Arduinove dhe senzorëve të ndryshëm. Nxënëset do të mund të eksperimentojnë me Arduinot dhe të mësojnë hapat e para të programimit të tyre. Faza e fundit do të përdoret për të diskutuar rreth aplikacioneve dhe pajisjeve elektronike të ndryshme të cilat mund të krijohen, dhe do të marrim idetë e nxënësve për të krijuar diçka interesante. Gjithashtu do të shihet mundësia për të vazhduar me implementimin e përbashkët të ndonjë ideje e cila vlen të realizohet.Location

Возрасна група 16 - 18

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 11.10.2019    09:00 - 12:00

Адреса Zona e shtatë
1230 Gostivar

Максимален број учесници 40 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.
Награда на Meet and Code Girls do IT! (Девојки во ИТ!)

Контакт Youth Empowerment Platform Веб-страница: www.yep.mk
Имејл на лицето за контакт: yepmk2015@gmail.com

Споделување на социјални медиуми