Билтен

InspireME

Youth Empowerment Platform

Опис Shkolla e Teknikes është një ndër shkollat më të rëndësishme të qytetit, e cila ka përplot drejtime që janë të nevojshme për bizneset. Por, shumica e elitës së nxënësve ende regjistrohet në gjimnaz, medicinë apo ekonomike, duke i anashkaluar mundësitë e kësaj shkolle.
Ne mendojmë që duke nxitur bashkëpunimin e nxënësve të drejtimeve të ndryshme të kësaj shkolle, ne mund të nxjerrim shumë ide inovative të dobishme për shoqërinë. Do të krijohen grupe me përfaqësues nga drejtimi i arkitekturës, elektronikës dhe informatikës. Kështu që do të kemi një person kreativ në dizajn, një tjetër për pjesën harduerike dhe një për softuer.
Problematikat do jenë të ndërlidhura me komunitetin ku jetojmë dhe nxënësit do të duhet të japin zgjidhje inovative dhe të dobishme. Në fund, të gjithë do të votojnë për idenë më të mirë dhe do shpërblehen vendi i parë, i dytë dhe i tretë.
Ne mendojmë se bashkëpunimi i këtyre nxënësve do të jetë shumë i dobishëm për të nxjerrë ide inovative dhe për të treguar rreth kapacitetit të kësaj shkolle. Ky projekt gjithashtu do të jetë një promovim i shkollës teknike, por edhe drejtimeve të informatikës dhe elektronikës.Location

Возрасна група 15 - 19

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 19.10.2019    14:00 - 17:00

Адреса Major Cede Filiposki 158
1230 Gostivar

Максимален број учесници 30 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.
Награда на Meet and Code Code for your community (Кодирај за твојата заедница)

Контакт Youth Empowerment Platform Веб-страница: www.yep.mk
Имејл на лицето за контакт: yepmk2015@gmail.com

Споделување на социјални медиуми