Билтен

,,Teknologjija dhe fëmijët me nevoja të veçanta,,

Bota ime

Опис Në këtë punëtori përfshihen prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanata të shoqatës tonë Qendra ,,Bota ime,, por dhe fëmijëve të Sh.F.V ,,Idnina,,ku përfshihen fëmijët me nevoja të veçanta në arsimin fillor por edhe nxënësit nga shkollat e mesme.
Ligjërues do të jenë ekspert të fushave të Logopedise,psikologjisë dhe defektologjisë për të ligjëruar për zhvillimin kibernetik dhe lehtësimi i punës dhe trajtimit të fëmijëve me nevoja të veçanta,duke shpjeguar për aparaturat si Forbrain,Tomatis,teknologjija asistive etj
Gjithashtu do të potencohet edhe për efektet negative dhe pozitive të teknologjis digjitale ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta duke i prezentuar me videobim.
Në fund të punëtorisë do të servojmë një koktej për nder të pranisë së prinërve dhe nxënësve dhe mirënjohje për praninë e tyre në këtë punëtori me karakter senzibilizues dhe produktiv.Location

Возрасна група 8 - 14

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 12.10.2019    12:00 - 17:00

Адреса Rr. Serava nr.63
1000 Shkup

Максимален број учесници 20 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.
Награда на Meet and Code Diversity (Разновидност)

Контакт Bota ime Веб-страница: https://www.facebook.com/Qendra-p%C3%ABr-edukim-dhe-rehabilitimBota-Ime-1562189173817868/
Имејл на лицето за контакт: shpresa.rashiti@yahoo.com

Споделување на социјални медиуми