Билтен

Холограм

Друштво за едукација - Академик (Association for education-Akademik)

Опис Истражуваме за појавата на холограмите и запознавање со нивната примена во светот, а потоа следи бура на идеи во која младите ќе даваат свои идеи за што би можеле да се користат во иднина.
Заедно со учесниците за прв пат ќе се обидиме да изработиме наш холограм кој поврзан со паметен телефон ќе прикажува 3д холограм слика. Доколку финансиски сме во можност ќе набавиме и 3д проектор со чија помош ќе можеме да прикажуваме холограми на поголем простор. Посебно е значајно тоа што во сите активности ќе учествуваат деца и млади кои живеат во рурални места и од различна етничка и верска припадност, а ќе се вклучат и деца со посебни потреби.Location

Возрасна група 10 - 20

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 08.10.2019    18:00 - 21:30

Адреса Шула Мина бр.20
7550 Крушево

Максимален број учесници 20 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.
Награда на Meet and Code Diversity (Разновидност)

Контакт Друштво за едукација - Академик (Association for education-Akademik) Веб-страница: Facebook: Akademik Krusevo
Имејл на лицето за контакт: akademikkrusevo@gmail.com

Споделување на социјални медиуми