Билтен

„Направи робот“

NCRIPU

Опис Овој настан со наслов „Направи робот“ е планиран да се изведува во вид на работилница со учениците и наставниците од III одделение, каде ќе се обработуваат теми комбинација на теми од електротехника, програмирање и роботика прилагодени за возраста на учениците. Настанот се планира да се изведува преку менторство на професори од факултет со студенти, наставници со ученици од основното образование, при што ќе им се овозможи да стекнат основни знаења за конструирање на робот со основни движења. На настанот ќе можат да се видат изработени роботи и нивните функционални движења и притоа ќе се разменуваат знаења и добри практики од оваа проблематика. Исто така учениците ќе имаат можност заедно со студентите да направат робот.


Location

Возрасна група 8 - 9

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 14.10.2019    10:00 - 13:00

Адреса О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Максимален број учесници 30 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.
Награда на Meet and Code Code for your community (Кодирај за твојата заедница)

Контакт NCRIPU Веб-страница: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Имејл на лицето за контакт: monikamarkovsk34@gmail.com

Споделување на социјални медиуми