Билтен

Teknologjitë multimediale në arsim

Dora e shpreses

Опис Fëmijëve në fillim do t'u sqarohet se ç'është teknologjitë multimediale. Do t'u tregohet se ajo përfshin elemente teksuale, grafike, zë, animacion, etj. për t'a prezantuar një temë në mënyrë sa më të qartë dhe tërheqëse. Gjatë kësaj ngjarjeje nxënësve do t'u prezantohen mundësitë për të krijuar përmbajtje multimediale, të cilat pastaj ata do t'i incizojnë në CD, si mënyrë për shpëndarjen e tyre.


Location

Возрасна група 8 - 13

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 20.10.2019    12:00 - 14:00

Адреса Nikola tesla 34
1200 Tetove

Максимален број учесници 20 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.
Награда на Meet and Code No participation

Контакт Dora e shpreses Веб-страница: .
Имејл на лицето за контакт: doraeshpreses@gmail.com

Споделување на социјални медиуми