Билтен

PartyRobot

Amavet č.808 VTM

Опис Prezentácia robotiky a elektroniky a s nimi spojeného programovania určené vážnym záujemcom ako i
širokej verejnosti. Podujatie je organizované ako vzdelávacie a popularizačné formou výstavy, prezentácie a
panelových diskusií.
V rámci podujatia ponúkneme možnosť prezentácie školám v meste Partizánske a okolí, záujmovým klubom
a združeniam zaoberajúcimi sa robotikou a elektronikou a programovaním.
Účastníci dostanú priestor na propagáciu svojich aktivít, dosiahnutých výsledkov, ukážky svojich činností a
modelov.
V sprievodnom programe bude pozorovanie Slnka, animačné vystúpenie pre deti.
Organizátor podujatia ponúkne v rámci svojej expozície robotické modely, výstavu „Automaty verzus človek“
a videoprojekciu populárno-vedeckýchLocation

Возрасна група 8 - 20

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 13.10.2018    10:00 - 15:00

Адреса Dom kultúry, Nám. SNP
95801 Partizánske

Максимален број учесници 40 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.
Награда на Meet and Code award.equal-chances

Контакт Amavet č.808 VTM Веб-страница: www.hvezdaren.sk
Имејл на лицето за контакт: mester@hvezdaren.sk

Споделување на социјални медиуми