Newsletter
Apliko tani

Meet and Code Award 2018The Winners


Category Kick and Code

Asociata Pro Teodor Murasanu, Romania

For their project:
“Scratch and… Gooal!”

Category Innovation

Globe Community Library at Stokesley, UK

For their project:
“Build our own 3D printer”

Category Diversity

Charitable Foundation “Veteran”, Ukraine

For their project:
Master class “Profession of a programmer – a step into the future”

The Finalists

More than 700 events participated in the Meet and Code Award 2018 in three award categories. The Jury selected 15 exceptional events as finalists. Two representatives of each organization are invited to an Award Weekend at the SAP headquarters in Walldorf. In addition, the first place winner of each category will be announced in Waldorf and will receive a prize of 2.500 euros.

The finalists of the Meet and Code Award 2018 are:

CATEGORY: DIVERSITY
Organisation Event Country
Alr - Associazione Lorenzo Risolo Let's have fun with HTML Italy
Association for people with disabilities Integration Open classes for children with vision and hearing disorder Russia
Charitable Foundation "VETERAN" Master class «Profession of a programmer - a step into the future» Ukraine
Connect o.z. Creativity in each of us Slovakia
Фондация "Яника" Girls in the Code Bulgaria
CATEGORY: INNOVATION
Organisation Event Country
Association Noosphere 3D-modelling course for high-school pupils “Generation 3D” Ukraine
Modelarski centar Kutina 3D design of robotic arm in Fusion-360, production and programming Croatia
Stadtbibliothek Linz Hello World Austria
The Globe Community Library at Stokesley Build our own 3D Printer UK
The Ural Club of New Trends in Education The Hackathon on computer vision and self-driving cars Russia
CATEGORY: KICK AND CODE
Organisation Event Country
"Children's and youth association - STEP" Public foundation Week of programming and football Kazakhstan
Asociatia Pro Teodor Murasanu Scratch and... Goooal! Romania
Junior MIAGE Concept The Stadium Code France
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Rozwiń skrzydła" LIGA MINDSTORMS Poland
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim "Szkoła z uśmiechem" Kodełkowo Poland

Categories

Risi këtë vit, "Meet and Code" do t'i shpërblejë ngjarjet më të mira dhe do t'i publikojë aktivitetet e tyre para publikut të gjerë. Shpërblimet do të ndahen për tre kategori:

  • Kick and Code (Shuto dhe programo) (tema e vitit)

    Ngjarje të "Meet and Code" që kërkojnë të zgjidhin ndonjë problem të futbollit që lidhet me TI-në ose që e përdorin futbollin si temë për t'i njoftuar fëmijët me programimin. Kërkojmë ngjarje që i lidhin këto dy tema në mënyrë kreative dhe që kanë qëllim të caktuar për të arritur deri te grupi i synuar dhe për t'i afruar ata me botën e programimit dhe të TI-së.

  • Innovation (Novacioni)

    Ngjarje të "Meet and Code" që zhvillojnë dhe promovojnë metoda kreative të mësimdhënies dhe/ose që i shqyrtojnë temat aktuale digjitale/të TI-së. Kërkojmë ngjarje që janë të novatore në mënyrat e tyre për të arritur te grupi i synuar dhe që e lidhin atë me tema që kanë të bëjnë me TI-në, si dhe ngjarje që fokusohen në teknologjitë që vendosin trende të reja, që e formësojnë të ardhmen dhe teknologjitë që shkaktojnë tronditje në treg, siç janë "interneti i gjërave" (Internet of Things - IoT), Blockchain, inteligjenca artificiale, 3D printimi etj.

  • Diversity (Diversiteti)

    Ngjarje të "Meet and Code" që e përdorin TI-në ose tema të tjera digjitale për t'i trajtuar dhe për t'i zvogëluar pabarazitë e pranishme në komunitetin e tyre ose në përgjithësi në shoqëri. Kërkojmë ngjarje që i rrisin mundësitë e barabarta, që e promovojnë tolerancën dhe që i eliminojnë pabarazitë në bazë të gjinisë, racës, fesë, aftësisë së kufizuar, statusit social dhe ekonomik etj.

Anëtarët e jurisë për Shpërblimin "Meet and Code"

Dr. Bernd Welz

Nënkryetar ekzekutiv dhe kryeshef për njohuri, SAP SE

Dr. Bernd Welz është nënkryetar ekzekutiv dhe kryeshef për njohuri në SAP SE. Në rolin e tij, ai është përgjegjës për transferimin global të njohurive për klientët, partnerët dhe komunitetet e tjera të jashtme të SAP. Si ekspert i arsimit digjital dhe teknologjisë së arsimit, ai është anëtar i Bordit Drejtues të BE-së të Koalicionit për shkathtësi digjitale dhe vende pune dhe i Këshllit universitar në Universitetin e Hajdelbergut. Welz iu SAP-it në vitin 1997. Që atëherë, ai ka mbajtur disa role udhëheqëse transformuese dhe ishte, ndër të tjera, përgjegjës për themelimin e shërbimeve të SAP Cloud. Para se të bashkohej me SAP-in, ai ishte konsulent për strategji në kompaninë Konsulentët strategjikë të Roland Berger në Gjermani dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Welz është magjistër i shkencave në Shkencat kompjuterike nga Universiteti i Massaçusetsit, Amherst, SHBA, dhe doktor i shkencave në inteligjencën artificiale nga Instituti i Teknologjisë në Karlsruhe, Gjermani.

Anna Sienicka

Nënkryetare e TechSoup Europe, Varhsavë

Anna Sienicka është përgjegjëse për drejtimin strategjik të TechSoup-it në Evropë. Ajo e drejton zhvillimin e rrjetit të TechSoup Europe. Rrjeti përbëhet nga 24 organizata për ndërtimin e kapaciteteve që janë aktive në 44 vende dhe që u shërbejnë mbi 400,000 OJQ-ve të regjistruara që ofrojnë kursime prej mbi një miliard eurosh për këtë sektor që nga fillimi. Përgjegjësitë e saj përfshijnë luajtjen e rolit qendror në zhvillimin dhe shkallëzimin e zgjidhjeve të teknologjisë të orientuara nga shoqëria në të gjithë rrjetin dhe rajonin.

Clemens Frede

Shef për zhvillimin e biznesit dhe anëtar i Bordit drejtues, Haus des Stiftens gGmbH, Munich

Clemens Frede është anëtar i Bordit drejtues dhe udhëheq me zhvillimin e biznesit në Haus des Stiftens gGmbH. Gjatë dhjetë viteve të fundit, ai e ka zhvilluar dhe e ka zgjeruar portalin IT Stifter-helfen me më shumë se 40 partnerë dhe 60,000 organizata jofitimprurëse të regjistruara. Ai punon për së afërmi me aktorët kyç në industrinë e IT-së dhe ka përvojë shumëvjeçare në sektorin jofitimprurës.