„Математика со компјутер“

NCRIPU

Përshkrimi Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Lokacioni

Grupmosha 8 - 9

Vështirësia

Lloji Ngjarje oflajn

Data 16.10.2019    10:00 - 13:00

Adresa О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Numri maksimal i pjesëmarrësve 30 Dëshironi të merrni pjesë? Ju lutemi kontaktoni personin tonë lokal për kontakt.

Pjesëmarrja është falas.
Çmimi Meet and Code Diversiteti

Kontakti NCRIPU Ueb-faqja: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
E-mail-i i personit për kontakt: monikamarkovsk34@gmail.com

Shpërndaj në rrjetet sociale