PartyRobot

Amavet č.808 VTM

Përshkrimi Prezentácia robotiky a elektroniky a s nimi spojeného programovania určené vážnym záujemcom ako i
širokej verejnosti. Podujatie je organizované ako vzdelávacie a popularizačné formou výstavy, prezentácie a
panelových diskusií.
V rámci podujatia ponúkneme možnosť prezentácie školám v meste Partizánske a okolí, záujmovým klubom
a združeniam zaoberajúcimi sa robotikou a elektronikou a programovaním.
Účastníci dostanú priestor na propagáciu svojich aktivít, dosiahnutých výsledkov, ukážky svojich činností a
modelov.
V sprievodnom programe bude pozorovanie Slnka, animačné vystúpenie pre deti.
Organizátor podujatia ponúkne v rámci svojej expozície robotické modely, výstavu „Automaty verzus človek“
a videoprojekciu populárno-vedeckýchLokacioni

Grupmosha 8 - 20

Vështirësia

Lloji Ngjarje oflajn

Data 13.10.2018    10:00 - 15:00

Adresa Dom kultúry, Nám. SNP
95801 Partizánske

Numri maksimal i pjesëmarrësve 40 Dëshironi të merrni pjesë? Ju lutemi kontaktoni personin tonë lokal për kontakt.

Pjesëmarrja është falas.
Çmimi Meet and Code award.equal-chances

Kontakti Amavet č.808 VTM Ueb-faqja: www.hvezdaren.sk
E-mail-i i personit për kontakt: mester@hvezdaren.sk

Shpërndaj në rrjetet sociale