Newsletter
Apply for Awards

Lego s micro:bitom

eTeacher, o.z.

Description Na úvod sa žiaci gymnázia online spoja s osobu, ktorá predstaví Lego modely, ukáže ako ich programovať a tiež predstaví sadu senzorov. Žiaci si následne na krúžku krúžku vyskúšajú Lego sady ako rozšírenia k BBC micro:bit. Vďaka spojeniu stavebnice Lego a BBC micro:bit si žiaci budú môcť užiť kreatívnu časť pri tvorbe modelu aj programovaciu časť pri jeho oživovaní. Budú si môcť postaviť napríklad robota a naučiť ho chodiť, alebo dokonca tancovať alebo si postavia autíčko ktoré bude chodiť po čiare, vyhýbať sa prekážkam a rozoznávať farby. Na projektoch budú môcť spolupracovať, aby sa naučili pracovať v tímoch. Programovať budeme v blokovom programovacom jazyku Makecode.

Age group 15 - 19

Difficulty

Type Online-Event

Date 27.09.2021    15:00 - 16:00
04.10.2021    15:00 - 16:00
11.10.2021    15:00 - 16:00

Max. Participants 10 You want to take part in? Please contact our local contact person.

Participation is free.


Contact eTeacher, o.z. Website: https://www.facebook.com/eTeacherOZ
Mail of contact person: mcapay@gmail.com

Share on Social Media