Nieuwsbrief

Design&Code HACKATHON

Nadácia SPŠE Prešov

Beschrijving Počas celého víkendu účastníci pracujú na svojich nápadoch s možnosťou mentoringu od profesionálnych programátorov a dizajnérov.

Týmto podujatím oslovujeme začiatočníkov - deti a mládež vo veku 10-24 rokov.

Hackathon bude obohatený o krátky workshop zameraný na zaujímavé prezentovanie svojho projektu.

Hackathon prináša zaujímavú príležitosť vzájomnej motivácie a hodnotenia (víťazov vyberajú účastníci pomocou formuláru).

Registrácia bude verejne dostupná na keepcode.sk.


Leeftijdsgroep 10 - 24

Moeilijkheidsgraad

Type Online-Event

Datum 01.10.2021    16:30 - 17:30
03.10.2021    17:00 - 19:00

Max. aantal deelnemers 30 Wilt u deelnemen? Contacteer onze lokale contactpersoon.

Participation is free.


Contact Nadácia SPŠE Prešov Website: https://keepcode.sk/
e-mailadres van contactpersoon: chovancova@spse-po.sk

Deel op Sociale Media