Nyheitsbrev

Registrer organisasjonen din og send inn arrangement

Er du ein frivillig organisasjon som vil organisere digitale kodearrangement for unge folk? Har du allereie ein konkret idé for ditt Meet and Code-arrangement? Då er du klar for å komme i gang og registrere organisasjonen din!

Registrer deg no!

Registrering og innsending av eit Meet and Code-arrangement inkluderer følgjande fire steg: 

  1. Opprett ein konto: Velg brukarnamn og passord. Dette gjer det mogleg for deg å logge inn seinare for å administrere kontoen din. 

  1. Koble kontoen din med ein ideell organisasjon: Berre veldedige ideelle organisasjonar kan sende inn Meet and Code-arrangement. Statusen som ideell organisasjon vil bli validert av din lokale TechSoup-partnar, TechSoup Norway. For å bli validert må du få eit valideringsmerke for å halde fram. 

    • Dersom du allereie er registrert og validert i TechSoup-plattformen til TechSoup Norway, logg inn og få valideringsmerke for å halde fram.  

    • Om du er ny på TechSoup-plattformen, TechSoup Norwaym, følg følgjande registreringsprosessen og få organisasjonen din validert og kom deretter tilbake til Meet and Code-nettsida med valideringsmerke. Merk deg at du må ha eit unntaksskriv eller eit anna bevis på status som veldedig for registreringa og at valideringa kan ta nokre dagar til ei veke å få.

  1. Gjer ferdig profilen til organisasjonen: Vi ber om nokre fleire opplysningar, inkludert IBAN-konto og BIC-nummeret til organisasjonen slik at vi kan sende over tilskot. 

  1. Send inn ein eller fleire idear på arrangement: For å sende inn ein idé på arrangement, gjer klart ei detaljert skildring av arrangementsidéen, gyldig kontaktinformasjon og eit bilete som representerer arrangementet. 

Det innsendte arrangementet vil bli gått gjennom i samsvar med kriterier og vi vil gi deg svar gjennom epost om du får tilskot eller ei. 

Merk deg: Meet and Code 2020 vil berre gi tilskot til arrangement på nett.  

Registrer deg no!