Newsletter

Robotska šetnja

Međimurski Informatički Klub

Descrição Polaznici će se na ovoj radionici uvesti u svijet robotike kroz konkretni zadatak – kako pomoću mBot robota savladati jednostavnu stazu. U realizaciji radionice polaznici će koristiti mBot robote, te mBlocks programski paket prilagođen početnicima u programiranju. Tijekom radionice polaznici će se upoznati sa osnovnim programskim naredbama i strukturama u mBlock-u kao i senzorima odnosno motorima mBot robota. Konačno, kroz vođenu izradu programa cilj je sa polaznicima riješiti robotsku stazu – izrada programa kojim će robot pratiti crtu. Polaznici će se upoznati kako funkcionira robotska logika i kako kombiniranjem informacija sa senzora postići željeni cilj (praćenje crte). Radionica će biti usmjerena razvoju razmišljanja i zaključivanja koje pomaže prilikom rješavanja problemskih zadataka.


Localização

Faixa etária 10 - 13

Dificuldade

Tipo Evento Offline

Data 11.10.2018    19:00 - 21:00

Morada Ul. bana Josipa Jelačića 22
40000 Čakovec

Máx. de Participantes 20 Quer participar? Por favor, contacte a nossa pessoa de contacto local.

A participação é gratuita.
Prémio Meet and Code award.equal-chances

Contacto Međimurski Informatički Klub Website: www.mik.hr
Email da pessoa de contacto: info@mik.hr

Partilhar nas Redes Sociais