Newsletter

AMyZONE

Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab

Descrição AMyZONE ќе се спроведува во соработка со противпожарната единица во Тетово, составена од 25 ученици од основно училиште од различна возраст, етничка припадност и пол. Настанот ќе се одржи во неколку фази:
Фаза 1: ИДЕА: Пожарникарите ќе дадат краток вовед за тешкотиите во идентификувањето, евакуацијата на луѓето и гаснењето на пожарите на тешки достапни места.
Фаза 2: ДИСКУСИЈА. Претставникот на STEMLab ги објаснува можностите што модерната технологија ги нуди за овој проблем: сензори, кодирање, роботика и дронови.
Фаза 3: КОДИРЊЕ: На учениците поделени во 5 групи им се објаснува процесот на BLOCK-BASED-CODING и тие започнуваат да развиваат стратегии за решавање на проблемот со употреба на РОБОТ и ДРОН.
Фаза 4: ПРАКТИЧНА АРБОТА: Учениците практично ги тестираат своите програми.
Фаза 5: ЗАВРШУВА: Сите разговараме за тоа како модерната технологија може да ги реши проблемите во модерното време со помош на новата технологија.Localização

Faixa etária 10 - 15

Dificuldade

Tipo Evento Offline

Data 13.10.2019    13:30 - 15:30

Morada Противпожарна служба, ул.Видое Смилевски Бато бб, Тетово
1200 Тетово

Máx. de Participantes 24 Quer participar? Por favor, contacte a nossa pessoa de contacto local.

A participação é gratuita.
Prémio Meet and Code Programação pelo planeta

Contacto Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab Website: www.stemlab.org.mk
Email da pessoa de contacto: info@stemlab.org.mk

Partilhar nas Redes Sociais