Newsletter

Програмирањето може да биде забавно

NCRIPU

Descrição Овој настан се планира да биде во вид на работилница за програмирање, со учениците од III одделение 3 одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Истите ќе се одржат во проесториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии. Работилницата ќе ја реализираат професори од ФИКТ. работилницата се состои од 4 целини и тоа:
- Што е програмирање и алгоритам
- Што е програма
- Како да се напише програма
- Каде се пишува програмата
За наведените целини има прилагодени вежби на возраста на учениците каде што учениците ќе имаат можност да програмираат геометриски тела, да креираат едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од наставните предмети кои ги учат и да ги разгледаат основните апликации за програмирање.Localização

Faixa etária 8 - 9

Dificuldade

Tipo Evento Offline

Data 09.10.2019    10:30 - 12:30

Morada Факултет за информатички и комуникациски технологии, Бул. Партизанска бб (комплекс касарни)
7000 Битола

Máx. de Participantes 27 Quer participar? Por favor, contacte a nossa pessoa de contacto local.

A participação é gratuita.
Prémio Meet and Code Comunidade

Contacto NCRIPU Website: https://www.fikt.uklo.edu.mk/
Email da pessoa de contacto: monikamarkovsk34@gmail.com

Partilhar nas Redes Sociais