Newsletter

Escape Coding

Coder Club

Descrição Escape Coding je online igra sa pitanjima vezanih za kodiranje i tehnologiju. Sa 26 pitanja u;esnici mogu da se upoynaju sa nekoliko važnih pojmova i uče kroz online igru.
Drugi deo događaja je vr.vex.com online vizuelno okruženje za zadatke kodiranja i robotike.
Za ove dve glavne i sporedne sadržaje izrađujemo pomoćne materijale i video uputstva.
Učesnici će moći da komuniciraju kroz 8x8 video meeting platformu gde su moderatori i animatori.


Faixa etária 8 - 16

Dificuldade

Tipo Evento Online

Data 17.10.2020    09:00 - 12:00
18.10.2020    09:00 - 12:00

Máx. de Participantes 60 Quer participar? Por favor, contacte a nossa pessoa de contacto local.

A participação é gratuita.
Prémio Meet and Code Comunidade

Contacto Coder Club Website: https://www.facebook.com/CoderClub-675032882600636/
Email da pessoa de contacto: coderclub.eu@gmail.com

Partilhar nas Redes Sociais