Newsletter

PartyRobot

Amavet č.808 VTM

Descrição Prezentácia robotiky a elektroniky a s nimi spojeného programovania určené vážnym záujemcom ako i
širokej verejnosti. Podujatie je organizované ako vzdelávacie a popularizačné formou výstavy, prezentácie a
panelových diskusií.
V rámci podujatia ponúkneme možnosť prezentácie školám v meste Partizánske a okolí, záujmovým klubom
a združeniam zaoberajúcimi sa robotikou a elektronikou a programovaním.
Účastníci dostanú priestor na propagáciu svojich aktivít, dosiahnutých výsledkov, ukážky svojich činností a
modelov.
V sprievodnom programe bude pozorovanie Slnka, animačné vystúpenie pre deti.
Organizátor podujatia ponúkne v rámci svojej expozície robotické modely, výstavu „Automaty verzus človek“
a videoprojekciu populárno-vedeckýchLocalização

Faixa etária 8 - 20

Dificuldade

Tipo Evento Offline

Data 13.10.2018    10:00 - 15:00

Morada Dom kultúry, Nám. SNP
95801 Partizánske

Máx. de Participantes 40 Quer participar? Por favor, contacte a nossa pessoa de contacto local.

A participação é gratuita.
Prémio Meet and Code award.equal-chances

Contacto Amavet č.808 VTM Website: www.hvezdaren.sk
Email da pessoa de contacto: mester@hvezdaren.sk

Partilhar nas Redes Sociais