Newsletter

Premeštaj kamenčiće – pomeraj planine

anonymize

Opis Čovek koji pomera planine, započinje premeštanjem kamenčića. – Kineska poslovica
Meet and Code projekat će učenicima osnovne škole pružtii mogućnost da uđu u svet programiranja na njima blizak način, te da se upoznaju sa svim onim znanjima koja će im, sasvim sigurno koristiti i u daljem životu. Za decu je korisno da od najranijeg doba počnu da razvijaju sposobnost računarskog način razmišljanja (computational thinking). U osnovnoj školi, za ovaj uzrast ćemo uvesti programe Scratch i Pyton kojima možemo da kodiramo niz praktičnih rešenja. Scratch će im omogućiti da se upoznaju sa osnovnim principima kompjuterskih nauka: algoritmi, ponavljanja i petlje, uslovna logika, programitranje vođeno događajima, promenljive, procedure i dr. Pyton nudi učenicima upoznavanje sa naredbama, izrazima, promenljivima, funkcije, logika, kondicionali, programiranje vođeno događajima, lokalne i globalne promenljive i dr. Predavanja i vežbe će se realizovati u deset dana po dva sata.Lokacija

Dobna skupina 10 - 15

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 08.10.2018    08:00 - 19:00
09.10.2018    08:00 - 19:00
10.10.2018    08:00 - 19:00
11.10.2018    08:00 - 19:00

Adresa


Max. broj učesnika 60 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno
Meet and Code Award Bez učešća

Kontakt anonymize Website: anonymize
Email kontakt osobe: anonymize

Podeli na društvenim medijima