Premeštaj kamenčiće – pomeraj planine

Udruženje profesora informatike Srbije

Opis Čovek koji pomera planine, započinje premeštanjem kamenčića. – Kineska poslovica
Meet and Code projekat će učenicima osnovne škole pružtii mogućnost da uđu u svet programiranja na njima blizak način, te da se upoznaju sa svim onim znanjima koja će im, sasvim sigurno koristiti i u daljem životu. Za decu je korisno da od najranijeg doba počnu da razvijaju sposobnost računarskog način razmišljanja (computational thinking). U osnovnoj školi, za ovaj uzrast ćemo uvesti programe Scratch i Pyton kojima možemo da kodiramo niz praktičnih rešenja. Scratch će im omogućiti da se upoznaju sa osnovnim principima kompjuterskih nauka: algoritmi, ponavljanja i petlje, uslovna logika, programitranje vođeno događajima, promenljive, procedure i dr. Pyton nudi učenicima upoznavanje sa naredbama, izrazima, promenljivima, funkcije, logika, kondicionali, programiranje vođeno događajima, lokalne i globalne promenljive i dr. Predavanja i vežbe će se realizovati u deset dana po dva sata.Lokacija

Dobna skupina 10 - 15

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 07.10.2018    08:00 - 12:30
10.10.2018    08:00 - 12:00
11.10.2018    08:00 - 12:00
12.10.2018    08:00 - 12:00

Adresa Vuka Karadžića 66
36300 Novi Pazar

Max. broj učesnika 60 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno
Kontakt Udruženje profesora informatike Srbije Website: www.upissrbije.edu.rs
Email kontakt osobe: slobsoft@gmail.com

Podeli na društvenim medijima