Newsletter

Arduino IoT

Centar tehničke kulture Rijeka

Opis Polaznici će se upoznati s Arduino mikroračunalom koje omogućuje stvaranje IoT stvari. Na radionici će polaznici vidjeti kako se na Arduino spajaju različite komponente (senzori, LED-ice, prekidači, itd.) te kako se sustav programira kako bi se komponente koristile na željeni način.


Lokacija

Dobna skupina 13 - 18

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 14.10.2019    14:00 - 16:00
15.10.2019    14:00 - 16:00

Adresa Školjić 6
51000 Rijeka

Max. broj učesnika 20 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno
Meet and Code Award Bez učešća

Kontakt Centar tehničke kulture Rijeka Website: www.ctk-rijeka.hr
Email kontakt osobe: lraspolic@ctk-rijeka.hr

Podeli na društvenim medijima