Newsletter

Лекция по теме «Excel 2010 – электронная таблица»

Oralman-Zhaiyk kogamdyk birlestigi

Opis Содержание лекции:

1.MS Excel – электронная таблица, понятие
2.Создание электронных таблиц
3.Построение диаграмм и графикой
4.График использование MS Excel в качестве базы данныхLokacija

Dobna skupina 15 - 20

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 16.10.2019    10:00 - 13:00

Adresa Аскарова, 47
050060 Алматы

Max. broj učesnika 30 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno
Meet and Code Award Diversity

Kontakt Oralman-Zhaiyk kogamdyk birlestigi Website: https://bobek.kz/#bobek
Email kontakt osobe: dosy85@mail.ru

Podeli na društvenim medijima