Code Hunt Game

Udruženje za edukaciju i razvoj informacionih tehnologija Coder Club

Opis Code Hunt Gameje društvena igra gde je cilj odgovoriti na pitanja vezanih za kodiranje. Pomoću pametnog telefona i dostupne internet mreže timovi traže skrivene QR kodove koje skrivaju svako novo pitanje. Na tačne odgovore se dobije kordinata gde se krije sledeći QR kod. Timovi od 3-5 člana se takmiče na Glavnom trgu u Bačkoj Topoli i privuće veliku pažnju za ovaj događaj. Lokalne medji će biti pozvane. Drugi put će se održati ovaj događaj koji sm i prošle godine organizovali pomoću meet-and-code.

Dobna skupina 8 - 16

Stepen težine

Vrsta Online-Event

Datum 07.10.2018    09:30 - 11:30

Max. broj učesnika 60 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno
Kontakt Udruženje za edukaciju i razvoj informacionih tehnologija Coder Club Website: www.coderclub.eu
Email kontakt osobe: coderclub.eu@gmail.com

Podeli na društvenim medijima