Kurs programiranja u Scratch-u za decu, u Infostudhub-u

Udruženje Infostudhub

Opis Kurs je zamišljen kao postupno uvođenje dece u Scratch bez obzira na prethodno računarsko predznanje. Tokom tri dana kursa savladavaju se elementi ovog programskog jezika, čime se deca osposobljavaju da tumače Scratch i koriste ga da stvaraju svoje programe, animacije, igre… Cilj programa je da svako dete do kraja radionice uspe da, uz pomoć predavača, ali i druge dece, sastavi svoju igru.

I dan — Upoznavanje sa grupom i sa Scratchom, te i načinom na koji se koristi.
II dan — Kreiranje i kontrolisanje elementa i načini na koji se stvara program i ispravljaju greške. Ubacivanje zvuka i dijaloga, te stvaranje scena.
II dan — Učenje o animacijama, od ubacivanja grafičkih elemenata do njihovog pokretanja i kretanja po ekranu. Načini na koji se svi prethodni elementi sklapaju u interaktivnu celinu, uključujući način da se prati stanje igre (početak, brojanje poena, kraj).

Istraživanja pokazuju da rad u Scratchu ima rezultate koji idu dalje od uvođenja dece u programiranje, već utiču i na njihove procese razmišljanja i u drugim oblastima, a pritom deci dozvoljavaju da se oprobaju kao samostalni stvaraoci i uče na zabavan i pristupačan način.Lokacija

Dobna skupina 9 - 16

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 08.10.2018    09:00 - 12:00
09.10.2018    09:00 - 12:00
10.10.2018    09:00 - 12:00

Adresa Korzo 1
24000 Subotica

Max. broj učesnika 12 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno
Meet and Code Award award.equal-chances

Kontakt Udruženje Infostudhub Website: Željko Crnjaković
Email kontakt osobe: zeljko@infostudhub.rs

Podeli na društvenim medijima