Naše (z)animacije : Osnove animacija u Canvas-u

Centar za edukaciju i transparentnost

Opis Učenici osnovne škole "Aksentije Maksimović" iz Dolova, starosti 11-13 godina, će imati priliku da se kroz trosatnu radionicu upoznaju sa osnovama front-end programiranja.

Učenici će naučiti kako da efikasno iskoriste vizuelne mogućnosti koje nude tehnologije HTML 5 i CSS 3.

HTML 5 će ih upoznati sa elementom "Canvas", gde će naučiti kako da crtaju na svojim web stranicama.CSS 3 će ih uvesti u zanimljiv svet animacija,manipulaicija slikama, slovima i stilovima po kojima web stranice mogu biti uređene.

Cilj je da sva deca tokom radionice savladaju osnove crtanja u Canvas-u i da nauče bazične tehnike koje nudi CSS 3 u pravljenju svog web sadržaja zanimljivijim i lepšim za ljudsko oko.

"Centar za edukaciju i transparentnost" će omogućiti da 25 učenika osnovne škole ponese lepe utiske i entuzijazam za dalje učenje o programiranju u okviru njihovog neformalnog obrazovanja.Lokacija

Dobna skupina 11 - 13

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 06.10.2018    09:00 - 12:00

Adresa Aksentija Maksimovića broj 1
26227 Dolovo, grad Pančevo

Max. broj učesnika 25 Događaj u potpunosti bookiran.
Kontakt Centar za edukaciju i transparentnost Website: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF7N6m5oLcAhXmApoKHUtDDS0QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCETRAORG%2F&usg=AOvVaw3FzyXiur8fdxxs22OZTFTy
Email kontakt osobe: pedja.harper87@hotmail.com

Podeli na društvenim medijima