Почтовая рассылка

BioinfoRmatika

Istraživački centar mladih

Описание U sklopu radionice će se na interaktivan način obraditi neki od osnovnih problema u računalnoj biologiji. Uz to, pristupnici će moći i sami riješiti neke od osnovnih problema.

U prvom dijelu radionice pristupnici će na praktičnim primjerima usvojiti centralnu dogmu molekularne biologije. Koristit će alate bibilioteke Biostrings programskog jezika R za manipulaciju bioloških stringova. Nakon svladavanja osnovnih pojmova, pristupit će se rješavanju problema pronalaska otvorenih okvira čitanja te motiva u sekvenci DNA i proteina, uz interpretaciju problema s biološkog aspekta.

Drugi dio radionice je koncipiran oko teme sravnjenja bioloških sekvenci. Kako bi pristupnici što lakše usvojili osnove ove kompleksne teme, naučit će kako se sve dvije DNA sekvence mogu razlikovati te koje je biološko značenje tih razlika. Zatim će pristupiti rješavanju problemu kvantifikacije razlike između dvije sekvence.

S usvojenim znanjima i vještinama, pristupiti će završnom zadatku identificiranja veznih mjesta odabranog proteina u bakterijskom genomu i tako učiniti svoje prve korake prema pronalaženju biološkog značenja koristeći samo sljedove slova i programerske vještine.Местонахождение

Возрастная группа 14 - 20

Уровень сложности

Тип Офлайн мероприятие

Число 06.10.2018    10:00 - 19:00

Адрес Unska 4
10000 Zagreb

Максимальное количество участников 30 Все места полностью забронированы.
Премия Meet and Code award.equal-chances

Связаться Istraživački centar mladih Веб-сайт: http://icm.hr
Электронная почта контактного лица: mail@icm.hr

Поделиться в социальных сетях