Nyhetsbrev

Програмирањето може да биде забавно

NCRIPU

Beskrivning Овој настан се планира да биде во вид на работилница за програмирање, со учениците од III одделение 3 одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Истите ќе се одржат во проесториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии. Работилницата ќе ја реализираат професори од ФИКТ. работилницата се состои од 4 целини и тоа:
- Што е програмирање и алгоритам
- Што е програма
- Како да се напише програма
- Каде се пишува програмата
За наведените целини има прилагодени вежби на возраста на учениците каде што учениците ќе имаат можност да програмираат геометриски тела, да креираат едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од наставните предмети кои ги учат и да ги разгледаат основните апликации за програмирање.Lokation

Åldersgrupp 8 - 9

Svårhetsgrad

Typ Offlineevenemang

Datum 09.10.2019    10:30 - 12:30

Adress Факултет за информатички и комуникациски технологии, Бул. Партизанска бб (комплекс касарни)
7000 Битола

Max. Participants 27 Vill du delta i detta? Vänligen kontakta vår lokala kontaktperson.

Deltagandet är gratis.
Meet and Code Award award2019.category4.title

Kontakt NCRIPU Hemsida: https://www.fikt.uklo.edu.mk/
Kontaktpersonens e-postadress: monikamarkovsk34@gmail.com

Dela på sociala medier