Nyhetsbrev

Počnimo programirati

Međimurski Informatički Klub

Beskrivning Online radionica u kojoj će učenici naučiti osnove programiranja i rješavanja problema pomoću programskog jezika C++. Usvojit će neke osnovne koncepte kao što su programski kod, kompajler, izvršna datoteka, osnovni tipovi podataka, ulaz i izlaz te grananje. Svi će se pojmovi i koncepti pokazati na konkretnim problemskim situacijama tako da djeca vide i primjenu. Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole te srednjoškolcima. Za sudjelovanje nije potrebno predznanje. Radionica će se odvijati interaktivno online preko Microsoft Teams alata.

Åldersgrupp 13 - 19

Svårhetsgrad

Typ Onlineevenemang

Datum 22.10.2020    19:00 - 21:00

Max. Participants 30 Vill du delta i detta? Vänligen kontakta vår lokala kontaktperson.

Deltagandet är gratis.
Meet and Code Award Code for the Planet

Kontakt Međimurski Informatički Klub Hemsida: http://mik.hr/
Kontaktpersonens e-postadress: info@mik.hr

Dela på sociala medier