Nyhetsbrev

Design&Code HACKATHON

Nadácia SPŠE Prešov

Beskrivning Počas celého víkendu účastníci pracujú na svojich nápadoch s možnosťou mentoringu od profesionálnych programátorov a dizajnérov.

Týmto podujatím oslovujeme začiatočníkov - deti a mládež vo veku 10-24 rokov.

Hackathon bude obohatený o krátky workshop zameraný na zaujímavé prezentovanie svojho projektu.

Hackathon prináša zaujímavú príležitosť vzájomnej motivácie a hodnotenia (víťazov vyberajú účastníci pomocou formuláru).

Registrácia bude verejne dostupná na keepcode.sk.


Åldersgrupp 10 - 24

Svårhetsgrad

Typ Onlineevenemang

Datum 01.10.2021    16:30 - 17:30
03.10.2021    17:00 - 19:00

Max. Participants 30 Vill du delta i detta? Vänligen kontakta vår lokala kontaktperson.

Deltagandet är gratis.


Kontakt Nadácia SPŠE Prešov Hemsida: https://keepcode.sk/
Kontaktpersonens e-postadress: chovancova@spse-po.sk

Dela på sociala medier