„Математика со компјутер“

NCRIPU

Opis Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Lokacija

Starostna skupina 8 - 9

Težavnost

Vrsta Offline-dogodek

Datum 16.10.2019    10:00 - 13:00

Naslov О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Maksimalno število udeležencev 30 Želite sodelovati? Prosimo obrnite se na vašo kontaktno osebo.

Udeležba je brezplačna.
Nagrada Meet and Code Diversity (Raznolikost)

Kontakt NCRIPU Spletna stran: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Elektronski naslov kontaktne osebe: monikamarkovsk34@gmail.com

Delite na socialnih omrežjih