E-novičke

PartyRobot

Amavet č.808 VTM

Opis Prezentácia robotiky a elektroniky a s nimi spojeného programovania určené vážnym záujemcom ako i
širokej verejnosti. Podujatie je organizované ako vzdelávacie a popularizačné formou výstavy, prezentácie a
panelových diskusií.
V rámci podujatia ponúkneme možnosť prezentácie školám v meste Partizánske a okolí, záujmovým klubom
a združeniam zaoberajúcimi sa robotikou a elektronikou a programovaním.
Účastníci dostanú priestor na propagáciu svojich aktivít, dosiahnutých výsledkov, ukážky svojich činností a
modelov.
V sprievodnom programe bude pozorovanie Slnka, animačné vystúpenie pre deti.
Organizátor podujatia ponúkne v rámci svojej expozície robotické modely, výstavu „Automaty verzus človek“
a videoprojekciu populárno-vedeckýchLokacija

Starostna skupina 8 - 20

Težavnost

Vrsta Offline-dogodek

Datum 13.10.2018    10:00 - 15:00

Naslov Dom kultúry, Nám. SNP
95801 Partizánske

Maksimalno število udeležencev 40 Želite sodelovati? Prosimo obrnite se na vašo kontaktno osebo.

Udeležba je brezplačna.
Nagrada Meet and Code award.equal-chances

Kontakt Amavet č.808 VTM Spletna stran: www.hvezdaren.sk
Elektronski naslov kontaktne osebe: mester@hvezdaren.sk

Delite na socialnih omrežjih