Programovanie v Scratchi

Learn2Code o.z.

Popis Programátorský workshop pre deti vo veku od 9 rokov, na ktorom sa naučia vytvárať vlastné hry s využitím jazyka Scratch.

Každý účastník si vytvorí vlastnú hru, budeme trénovať aj prácu v tímoch.

Workshop trvá 1.5 hodiny.Miesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position: 5

Veková skupina 9 - 13

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 17.10.2018    09:00 - 10:30

Adresa Vajnorská 100/A
831 04 Nové Mesto

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.equal-chances

Kontakt Learn2Code o.z. Webová stránka: https://www.learn2code.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@learn2code.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach