LIGA MINDSTORMS

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Rozwiń skrzydła"

Popis Wydarzenie ma na celu spopularyzowanie robotyki i przybliżenie jej szerszej grupie odbiorców. Robotowy mundial będzie sprawdzianem wiedzy dla tych uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach z robotyki organizowanych w SP w Woli Radziszowskiej. Uczniowie ci wcielą się w rolę ekspertów - pomocników dla każdej z pięcioosobowych drużyn kodujących swojego robota - zawodnika. Na terenie szkoły zostanie przeprowadzony prawdziwy mecz robotów Lego Mindstorms. Chcemy pokazać, jak trudną naukę programowania można zamienić w fantastyczną zabawę, angażującą wysiłki całego zespołu. Gra wymaga umiejętności logicznego myślenia ale także współpracy i współdziałania wszystkich uczestników. Chcemy aby nauka programowania za pomocą robota Lego Mindstorms mogła stać się innowacją w prowadzeniu zajęć informatyki w miejscowej szkole podstawowej.


Miesto podujatia

Veková skupina 9 - 14

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 10.10.2018    13:30 - 15:30

Adresa Wola Radziszowska
32-053 Wola Radziszowska

Max. počet účastníkov 25 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.soccer-and-coding

Kontakt Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Rozwiń skrzydła" Webová stránka: www.rozwinskrzydla.wolaradziszowska.pl
E-mailová adresa kontaktnej osoby: rozwinskrzydla@onet.pl

Zdieľať v sociálnych sieťach