Úvod do programovania

Learn2Code o.z.

Popis Úvod do programovania pre malých aj väčších. Použijeme viaceré programovacie jazyky a nástroje, na ktorých budeme účastníkov učiť základy programovania a algoritmického myslenia.


Miesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position: 5

Veková skupina 9 - 11

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 10.10.2018    09:00 - 10:00

Adresa Dražovská 5/6
949 01 Nitra

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.equal-chances

Kontakt Learn2Code o.z. Webová stránka: https://www.learn2code.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@learn2code.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach