Newsletter
Požiadať

Naprogramuj si vlastnú VEC

OZ PRÍRODA

Popis Mladá generácia prichádza do styku s technológiami od útleho veku, čo v nich vyvoláva dojem, že tieto technológie tu vždy boli. Aby však pochopili ako fungujú, pripravujeme podujatie určené najmä pre študentov informaticky zameraného vysokoškolského štúdia, ktorých zaujíma problematika Internetu vecí a programovania. Hlavnú zložku vzdelávania často tvoria hlavne teoretické poznatky, ktoré vyžadujú vysokú mieru abstrakcie a predstavivosti študentov. Našim cieľom je, vďaka tomuto podujatiu, dať študentom možnosť nielen dozvedieť sa viac o tejto problematike, ale zároveň aj tieto nové poznatky využiť pri zostavovaní a programovaní vlastného zariadenia s platformou Arduino. V spolupráci s Katedrou informatiky FPV UMB uskutočníme sériu workshopov pre študentov s ambíciou motivovať ich nielen k zmysluplnému programovaniu s hmatateľnými výsledkami, ale aj k lepšiemu pochopeniu hardvérovej podstaty použitých technológií. Workshopy budú realizované formou inovatívnej vyučovacej metódy eduScrum, ktorá reflektuje požiadavky praxe IT firiem a prispieva k rozvoju soft-skills. Na záver študenti vytvoria, naprogramujú a odprezentujú vlastný kreatívny projekt, pričom použijú základnú sadu Arduino.


Miesto podujatia

Veková skupina 18 - 24

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 17.10.2018    08:30 - 10:00
17.10.2018    16:00 - 17:30

Adresa Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Max. počet účastníkov 40 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt OZ PRÍRODA Webová stránka: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-informatiky/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: miroslav.melichercik@umb.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach