Učiteľ verzus Robot

Občianske združenie EDUJOY

Popis Počas Európskeho týždňa programovania sa v týždni od 15.10 do 19.10. 2018 žiaci počas vyučovacích hodín etickej výchovy zúčastnia podujatia, ktoré bude vedené žiakmi záujmového krúžku robotiky , ktorí im predstavia základy programovania robotov LEGO MINDSTORMS EV3 V3 a žiaci etiky budú viesť konštruktívny dialóg na tému Učiteľ verzus Robot , nahradia v budúcnosti roboty učiteľov v škole? Následne žiaci formou powerpointovej prezentácie vytvoria ukážku robota učiteľa v budúcnosti a predstavia pozitíva a negatíva umelej inteligencie. Podujatie je určené pre žiakov primy až kvarty osemročného gymnázia vo veku 11-15 rokov. V rámci podujatia budú využité medzipredmetové vzťahy s etickým rozmerom. V budúcnosti predpokladáme úspešné pokračovanie činnosti krúžku robotiky a to nielen zapojením do súťaží, ale aj prezentovaním činnosti krúžku verejnosti, ktoré zviditeľni nové prínosy v programovaní.
"Logika vás dostane z A do Z.
Predstavivosť vás dostane všade."
(Albert Einstein)Miesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position: 5

Veková skupina 11 - 15

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 16.10.2018    12:30 - 13:30
17.10.2018    12:30 - 13:30
18.10.2018    12:30 - 13:30

Adresa J.Lettricha 2
03601 Martin

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.equal-chances

Kontakt Občianske združenie EDUJOY Webová stránka: www.gymlet.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: najselovaandrea@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach