We do with WeDo

Rodičovské združenie pri Základnej škole Dargovských hrdinov 19

Popis Cieľom nášej aktivity je predstaviť žiakom programovanie formou hry a tak im ukázať, ze programovanie je zábavné a vie premeniť nudné hodiny informatiky na zaujímavé hodiny, kde môžu prejaviť svoju kreativitu a podporiť sebarealizáciu. Stavanie robotických súprav WeDo 2.0 im bude simulovať hru s legom a rovesnícke vyučovanie bežnú zábavu s kamarátmi bez uvedomenia si, že sa učia a získavajú nové poznatky a informácie.
V prvom robotickom dni sa budeme venovať skladaniu robotov. Druhý deň bude zameraný na základy programovania v prostredí Lego WeDo 2.0 a tretí deň prostredníctvom otvorených robotických hodín a Peer to peer metódy naučia starší žiaci svojim mladších spolužiakov základom robotiky a programovania v uvedenom prostredí.Miesto podujatia

AWARD

Number of votes: 144
Position: 3

Veková skupina 10 - 14

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 17.10.2018    08:00 - 10:30
18.10.2018    08:00 - 10:30
19.10.2018    08:00 - 10:30

Adresa Dargovských hrdinov 19
066 68 Humenné

Max. počet účastníkov 45 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt Rodičovské združenie pri Základnej škole Dargovských hrdinov 19 Webová stránka: zshu.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: alexovic@zshu.edu.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach