We do with WeDo

Rodičovské združenie pri Základnej škole Dargovských hrdinov 19

Popis Cieľom nášej aktivity je predstaviť žiakom programovanie formou hry a tak im ukázať, ze programovanie je zábavné a vie premeniť nudné hodiny informatiky na zaujímavé hodiny, kde môžu prejaviť svoju kreativitu a podporiť sebarealizáciu. Stavanie robotických súprav WeDo 2.0 im bude simulovať hru s legom a rovesnícke vyučovanie bežnú zábavu s kamarátmi bez uvedomenia si, že sa učia a získavajú nové poznatky a informácie.
V prvom robotickom dni sa budeme venovať skladaniu robotov. Druhý deň bude zameraný na základy programovania v prostredí Lego WeDo 2.0 a tretí deň prostredníctvom otvorených robotických hodín a Peer to peer metódy naučia starší žiaci svojim mladších spolužiakov základom robotiky a programovania v uvedenom prostredí.Miesto podujatia

Veková skupina 10 - 14

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 17.10.2018    08:00 - 10:30
18.10.2018    08:00 - 10:30
19.10.2018    08:00 - 10:30

Adresa Dargovských hrdinov 19
066 68 Humenné

Max. počet účastníkov 45 Podujatie je plne rezervované.
Kontakt Rodičovské združenie pri Základnej škole Dargovských hrdinov 19 Webová stránka: zshu.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: alexovic@zshu.edu.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach