Stretnutie s umelou inteligenciou

Združenie STROM

Popis S ohľadom na technologické a spoločenské zmeny, ktoré súvisia s rastúcim trendom využívania umelej inteligencie v praxi sme pripravili pre stredoškolákov z košických škôl workshopy, v rámci ktorých sa dozvedia, čo to je umelá inteligencia, otestujú niekoľko zaujímavých nástrojov, využívajúcich umelú inteligenciu, preskúmajú niektoré techniky strojového učenia, vyskúšajú si natrénovať vlastnú neurónovú sieť a napokon vytvoria jednoduchý program, ktorý ju bude využívať. Cieľom je predstaviť umelú inteligenciu, jej rôzne podoby a potenciál, ale taktiež si uvedomiť limity a riziká. Vytvorili sme interaktívne, bádateľské a atraktívne inovatívne metodické postupy ako sprístupniť tému umelej inteligencie mladým ľuďom a počas workshopov by sme ich chceli overiť priamo v praxi, aby ich potom mohli začať využívať aj učitelia informatiky na stredných školách.


Miesto podujatia

AWARD

Number of votes: 208
Position: 2

Veková skupina 15 - 20

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 08.10.2018    08:30 - 10:30
08.10.2018    11:00 - 13:00
09.10.2018    15:00 - 17:00

Adresa Jesenná 5
04001 Košice

Max. počet účastníkov 50 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt Združenie STROM Webová stránka: https://sites.google.com/view/itworkshopy/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: itworkshopy@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach