Robotska šetnja

Međimurski Informatički Klub

Popis Polaznici će se na ovoj radionici uvesti u svijet robotike kroz konkretni zadatak – kako pomoću mBot robota savladati jednostavnu stazu. U realizaciji radionice polaznici će koristiti mBot robote, te mBlocks programski paket prilagođen početnicima u programiranju. Tijekom radionice polaznici će se upoznati sa osnovnim programskim naredbama i strukturama u mBlock-u kao i senzorima odnosno motorima mBot robota. Konačno, kroz vođenu izradu programa cilj je sa polaznicima riješiti robotsku stazu – izrada programa kojim će robot pratiti crtu. Polaznici će se upoznati kako funkcionira robotska logika i kako kombiniranjem informacija sa senzora postići željeni cilj (praćenje crte). Radionica će biti usmjerena razvoju razmišljanja i zaključivanja koje pomaže prilikom rješavanja problemskih zadataka.


Miesto podujatia

Veková skupina 10 - 13

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 11.10.2018    19:00 - 21:00

Adresa Ul. bana Josipa Jelačića 22
40000 Čakovec

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.equal-chances

Kontakt Međimurski Informatički Klub Webová stránka: www.mik.hr
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@mik.hr

Zdieľať v sociálnych sieťach