Vymodeluj-naprogramuj-otestuj!

Školský klub detí

Popis Na tomto workshope predstavíme študentom proces 3D tlače modelu a programovania vlastného robota. Prvá časť workshopu bude venovaná predstaveniu platformy Arduino a programovaniu týchto vývojových dosiek. Druhá časť bude predstavenie 3D tlačiarne a názorná ukážka vytvárania 3D modelu v PC a jej následne vytlačenie pomocou 3D tlačiarne Tarantula I3 3D Printer. V tretej časti budu mať študenti možnosť naprogramovať si svojho robota a vytlačiť jeho 3D model. Kedže 3D tlač je časovo náročná, tak študenti budú mať možnosť vytlačiť si svojho robota aj počas krúžkov programovania.


Miesto podujatia

AWARD

Number of votes: 221
Position: 1

Veková skupina 12 - 18

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 16.10.2018    13:30 - 15:30
18.10.2018    13:30 - 15:30

Adresa Školská 650
09302 Vranov nad Topľou

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt Školský klub detí Webová stránka: www.css-informatika.wordpress.com
E-mailová adresa kontaktnej osoby: snajderp@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach