Aj programovania sa dá dotknúť - Gymnázium Golianova

SPy o.z.

Popis Žiaci gymnázia Golianova sa v prostredí Mu zoznámia s programovacím jazykom MicroPython a hardvérovou doskou BBC micro:bit. Počas workshopov budú vytvárať animácie na LED pásikoch, vytvárať hudbu a prehrávať ju na reproduktore, bezdrôtovo komunikovať a odchytávať nešifrovanú komunikáciu.

V rámci série workshopov škola v spolupráci s občianskym združením SPy taktiež zrealizuje aj otvorenú hodinu pre žiakov z iných škôl. Zaujímavosťou je, že lektorkami workshopu pre žiakov z iných škôl sa stanú 2 žiačky maturitných ročníkov.

Séria workshopov pre žiakov gymnázia Golianova je úvodným kurzom do dlhodobej výučby informatiky s využitím zariadenia BBC micro:bit. Škola je taktiež zapojená do projektu Učíme s Hardvérom, v rámci ktorej overuje a spolupodieľa sa na vytváraní metodík pre BBC micro:bit. Viac info o projekte nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk

Jednotlivé aktivity podujatia sú rozdelené na workshopy pre žiakov gymnázia Golianova a otvorenú hodinu pre žiakov iných škôl. Najnovšie podrobnosti ohľadom otvorenej hodiny nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk/skolenia

(Fotografia je z archívu FIIT STU)Miesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position: 8

Veková skupina 15 - 18

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 08.10.2018    08:00 - 09:35
10.10.2018    10:50 - 13:45
15.10.2018    10:30 - 12:00
17.10.2018    10:30 - 12:00
08.10.2018    10:40 - 11:35
08.10.2018    12:30 - 13:30
10.10.2018    08:00 - 08:45

Adresa Gymnázium Golianova 68
949 11 Nitra

Max. počet účastníkov 40 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt SPy o.z. Webová stránka: www.ucimeshardverom.sk/skolenia
E-mailová adresa kontaktnej osoby: marek.mansell@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach