Micro:bity na ZŠ Ľudovíta Štúra

SPy o.z.

Popis Žiaci 7 až 9 ročníka si sériou praktických workshopov vyskúšajú programovanie zriadenia micro:bit v prostredí MakeCode. Aktivity workshopov budú obsahovať vykreslovanie textu na obrazovku, bezdrôtovú komunikáciu a začiatočnícku robotiku.

V rámci série workshopov škola v spolupráci s občianskym združením SPy taktiež zrealizuje otvorenú hodinu pre žiakov z iných škôl.

Séria workshopov pre žiakov ZŠ Ľudovíta Štúra je úvodným kurzom do dlhodobej výučby informatiky s využitím zariadenia BBC micro:bit. Škola je taktiež zapojená do projektu Učíme s Hardvérom, v rámci ktorej overuje a spolupodieľa sa na vytváraní metodík pre BBC micro:bit. Viac info o projekte nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk

Jednotlivé aktivity podujatia sú rozdelené na workshopy pre žiakov ZŠ Ľudovíta Štúra a otvorenú hodinu pre žiakov iných škôl. Aktuálne podrobnosti ohľadom otvorenej hodiny nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk/skoleniaMiesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position: 8

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 08.10.2018    10:45 - 12:00
10.10.2018    10:45 - 14:30
17.10.2018    10:45 - 12:00
15.10.2018    14:00 - 15:00

Adresa Komenského 1A
900 01 Modra

Max. počet účastníkov 40 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt SPy o.z. Webová stránka: www.ucimeshardverom.sk/skolenia
E-mailová adresa kontaktnej osoby: marek.mansell@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach