junior akademia

Nadácia SPŠE Prešov

Popis Urob viac pre svoju budúcnosť, nauč sa niečo zaujímavé... launch-image

V súčasnosti sa nadácia SPŠE snaží zvýšiť záujem o štúdium technických a prírodovedných odborov usporiadaním zaujímavých kurzov žiakov ZŠ.

Akadémia je neformálne voľnočasové vzdelávanie nad rámec povinnej školskej dochádzky.
Cieľom je mládež nielen odborne vzdelávať, ale aj zoznamovať sa s atmosférou stredoškolského štúdia.

Kurzy budú pozostávať zo 4 dvojhodinových stretnutí (celkovo 8 hodín) v odpoludňajších hodinách v priestoroch SPŠE pod dozorom pedagógov a študentov SPŠE.

Podmienkou otvorenia kurzu je jeho naplnenie minimálne desiatimi záujemcami.
Ponúkame kurzy:
-Programovateľných systémov
- programovaniaMiesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position: 8

Veková skupina 12 - 15

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 16.10.2018    15:00 - 16:30
17.10.2018    15:00 - 16:30
18.10.2018    15:00 - 16:30
19.10.2018    15:00 - 16:30

Adresa Pllzenská 1
080 47 Prešov

Max. počet účastníkov 30 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt Nadácia SPŠE Prešov Webová stránka: https://juniorakademia.spse-po.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: juniorakademia@spse-po.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach