Tvorba Hardvérových Projektov - Gym. Ľudovíta Štúra Zvolen

SPy o.z.

Popis Žiaci sa počas aktivít podujatia zoznámia s programovaním hardvéru a základmi robotiky. Pre žiakov iných škôl bude zorganizovaný špeciálny workshop ako doplňujáca aktivita ERASMUS+ konferencie.

Využívané bude zariadenie BBC micro:bit, spolu s LED pásikmi, reproduktomi a robotickými prvkami.

Séria workshopov pre žiakov gymnázia Ľudovíta Štúra je úvodným kurzom do dlhodobej výučby informatiky s využitím zariadenia BBC micro:bit. Škola je taktiež zapojená do projektu Učíme s Hardvérom, v rámci ktorej overuje a spolupodieľa sa na vytváraní metodík pre BBC micro:bit. Viac info o projekte nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk

Jednotlivé aktivity podujatia sú rozdelené na workshopy pre žiakov gymnázia Ľudovíta Štúra a otvorenú hodinu pre žiakov iných škôl. Tá prebehne počas informatickej konferencie ERASMUS+ priamo na škole ako doplňujúca aktivita v doobedňajších hodinách dňa 9.10.2018. Aktuálne podrobnosti ohľadom otvorenej hodiny nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk/skoleniaMiesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position: 8

Veková skupina 13 - 16

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 09.10.2018    09:30 - 12:00
09.10.2018    12:30 - 14:30
16.10.2018    12:30 - 14:30

Adresa Hronská 1467/3
960 01 Zvolen

Max. počet účastníkov 40 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt SPy o.z. Webová stránka: www.ucimeshardverom.sk/skolenia
E-mailová adresa kontaktnej osoby: marek.mansell@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach