Robotika a svet v budúcnosti

SRRZ RZ pri ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany

Popis Podujatie "Robotika a svet v budúcnosti" bude organizované v priestoroch základnej školy na Tribečskej ulici v Topoľčanoch pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ, ktorí prejavili záujem o techniku, robotiku a programovanie.
Na podujatí sa žiaci dozvedia o histórii robotiky, robotických strojov ich konštrukcii a ich programovom vybavení. Predstavia sa základne zákony robotiky a priblíži sa predstava ako bude vyzerať svet v budúcnosti a život v ktorom nás budú obklopovať roboty a robotické stroje.
Účastníci podujatia budú mať možnosť oboznámiť so základnými stavebnými prvkami robota so stavebnice Lego Mindstorms, ako sú senzory, servopohony, motory, napájacia jednotka a riadiaca jednotka. Žiaci prakticky skonštruujú prvého robota a „vdýchnu mu život a rozpohybujú ho“ prostredníctvom programového vybavenia - vytvoria program. Naučia sa základne príkazy na ovládanie robota a naprogramujú ho na požadované činnosti. Súčasťou podujatia sa predstaví robotický tím XLC so svojou prezentáciou a s robotmi futbalistami predvedie svojich robotov v disciplíne robotický futbal z MS v robotike- RoboCup.Miesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position: 5

Veková skupina 8 - 15

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 18.10.2018    09:00 - 15:00

Adresa ZS na Tribečskej ulici
Topoľčany

Max. počet účastníkov 40 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.equal-chances

Kontakt SRRZ RZ pri ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany Webová stránka: www.zstribecskato.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: gazirastislav@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach