Programovanie Junior

Learn2Code o.z.

Popis Kurz programovania pre začiatočníkov v jazyku Scratch a s aplikáciou GalaxyCodr. Kurz je vhodný pre úplných začiatočníkov a žiadne predchádzajúce znalosti nie sú potrebné.

Na kurze si účastníci vytvoria základnú 2D hru v Scratchi.Miesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position: 3

Veková skupina 9 - 11

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 11.10.2018    08:00 - 09:30

Adresa Jána Bottu 27
91701 Trnava

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.soccer-and-coding

Kontakt Learn2Code o.z. Webová stránka: https://www.learn2code.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@learn2code.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach