Ja na Orbite

Občianske združenie EDUJOY

Popis Počas Európskeho týždňa programovania sa v dňoch 18.10. a 19.10. 2018 žiaci kvinty a sexty vo veku 15 až 17 rokov osemročného gymnázia počas vyučovacích hodín etickej výchovy zúčastnia podujatia, ktoré bude vedené žiakmi záujmového krúžku robotiky, ktorí im predstavia základy programovania robotov LEGO MINDSTORMS EV3 V3 a žiaci etiky budú viesť konštruktívny dialóg na tému Ja na Orbite, je možné, aby som na Orbite prežil aj päť rokov? Ako mi pri tom môže pomôcť umelá inteligencia? Žiaci robotiky formou modelu a prezentácie vytvoria simuláciu prežitia astronautov na Orbite v priebehu piatich rokov (napr. vlastné zdroje potravy - pestovanie rastlín, udržiavanie kondície - Fitnes centrum, v ktorom by pomocou magnetov zmenili gravitáciu, napr. návrh magnetických čižiem, ktoré by mohli využiť na fitnes bežiacom páse, čím by sa posilnila ich fyzická a psychická kondícia atď.). Žiaci etiky pre žiakov robotiky pripravia návrh relaxačných a psychoterapeutických postupov, vyberú najlepšie návrhy, ktoré by mohli byť v budúcnosti použité pri programovaní robotov, ktorí budú sprevádzať kozmonautov na Orbite. Žiaci robotiky sa chcú týmto témam venovať aj profesijne po skončení gymnázia.


Miesto podujatia

AWARD

Number of votes: 4
Position: 6

Veková skupina 15 - 17

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 18.10.2018    07:00 - 08:00
19.10.2018    08:00 - 09:00

Adresa J. Lettricha 2
03601 Martin

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt Občianske združenie EDUJOY Webová stránka: www.gymlet.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: najselovaandrea@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach