MicroPython vs Python

SPy o.z.

Popis Na podujatí si ukážeme, ako v MicroPythone naprogramujeme zariadenie BBC micro:bit a ako sa odlišuje od klasického Pythonu.

Zariadenie BBC micro:bit je programovateľný mikropočítač. Obsahuje vstavanú obrazovku, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. Je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy, ktorú zastrešila britská verejnoprávna televízna spoločnosť BBC.

Séria workshopov pre žiakov gymnázia Milana Rúfusa je úvodným kurzom do dlhodobej výučby informatiky s využitím zariadenia BBC micro:bit. Škola je taktiež zapojená do projektu Učíme s Hardvérom, v rámci ktorej overuje a spolupodieľa sa na vytváraní metodík pre BBC micro:bit. Viac info o projekte nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk

Jednotlivé aktivity podujatia sú rozdelené na workshopy pre žiakov gymnázia Milana Rúfusa a otvorenú hodinu pre žiakov iných škôl. Aktuálne podrobnosti ohľadom otvorenej hodiny nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk/skoleniaMiesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position: 8

Veková skupina 15 - 18

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 09.10.2018    07:00 - 08:30
09.10.2018    13:30 - 15:00
11.10.2018    07:00 - 08:30
15.10.2018    07:00 - 08:30
16.10.2018    07:00 - 08:30
16.10.2018    13:30 - 15:00
18.10.2018    07:00 - 08:30
19.10.2018    10:00 - 12:00

Adresa J. Kollára 364/2
965 01 Žiar nad Hronom

Max. počet účastníkov 40 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt SPy o.z. Webová stránka: www.ucimeshardverom.sk/skolenia
E-mailová adresa kontaktnej osoby: marek.mansell@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach