TECHBALL

Slovenská asociácia športu na školách

Popis S rešpektom na cieľ iniciatívy Meet and Code, ktorým je predstaviť deťom a mladým ľuďom nové technológie a kódovanie, sme pripravili jednodňovú akciu, ktoré je navrhnutá tak, aby účastníci tohto dňa zažili zábavu spojenú s futbalom predstavenú svetom techniky poznávaním širokej škály technológií a digitálnych tém. V rámci odbornej časti budú uskutočnené bloky workshopov. Bude predstavené využitie 3D technológií pri výrobe futbalových predmetov. Prvá časť bude zameraná na 3D digitalizáciu a optické metódy zberu dát. Hlavným cieľom bude priblížiť samotný proces návrhu a výroby futbalových komponentov s ukážkami princípov získavania 3D dát a vytvorenie modelu. Druhá časť bude zameraná na samotný proces výroby prezentovaný 3D tlačou alebo rôznymi technológiami tvárnenia. Ústav materiálov bude prezentovať materiálovú časť komponentov s názornými ukážkami štruktúry používaných materiálov. Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky predstaví proces tvorby futbalových simulátorov a virtuálnu realitu v spojení s futbalom. Prezentačný deň bude pokračovať samotnými športovými súťažnými aktivitami. Organizácia akcie je výsledkom spolupráce MTF STU a SAŠŠ.


Miesto podujatia

AWARD

Number of votes: 69
Position: 2

Veková skupina 14 - 18

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 18.10.2018    09:00 - 15:00

Adresa J. Bottu 25
917 01 Trnava

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.soccer-and-coding

Kontakt Slovenská asociácia športu na školách Webová stránka: www.sass.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: dekanova@sass.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach